Archives marraskuu 2023

STUK – isotoopin verkkoseminaari 30.11.2023 klo. 14

STUK järjestää vuoden 2023 viimeisen Ajankohtaista isotooppilääketieteestä – verkkoseminaarin 30.11.2023 14.00-15.30.  Verkkoseminaariin osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista.

Verkkoseminaariin osallistutaan linkin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmViZWJkNTEtMGY0MS00YTM4LWFlMjctNjM1ZmVkNzljM2Qz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%2226264559-bd5e-44a7-8b4a-01a8ba8e2896%22%7d kautta.

Osallistumisesta ei jaeta osallistumistodistusta.

Verkkoseminaarin ohjelma
  *   Teema 1 – Väestön ja tukihenkilöiden altistus isotooppihoidon saaneesta potilaasta, katsaus turvallisuusarvioihin
  *   Teema 2 – Isotooppilääketieteen valvonta vuonna 2024
  *   STUKin ajankohtaiset

Lahteen haetaan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osastonylilääkäriä

Lahteen KF ja isotooppilääketieteen oyl

Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee osastonylilääkäriä diagnostisten palvelujen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikköön Lahden keskussairaalaan. Kyseessä on uusi virka.

Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaista laillistusta, lupaa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyyttä virkaan soveltuvalta alalta. Lisäksi tartuntatautilain 48 §:n rokotussuojaa edellytetään.

Erikoislääkäreiden lisäksi hakemuksissa huomioidaan myös loppuvaiheen erikoistuvat lääkärit, joille voidaan hakea 1-2 vuoden koulutuslupaa.

Ilmoitus näkyy myös Lääkärilehden numerossa 45-46/23 ja löytyy Kuntarekryssä avaimella PAIJATHA-11-249-23 :
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/osastonylilaakari-kliininen-fysiologia-lahti-paijatha-11-249-23/

Hakuaika päättyy 27.11.2023 klo 23:59.

Lisätietoja:
Ylilääkäri Hannu Koivu
Puh. 044 719 5761
etunimi.sukunimi@paijatha.fi
https://paijatha.fi/rekry