Yhdistyksen jäsenten on mahdollista hakea koulutusapurahaa, tutkimusapurahaa ja matka-apurahaa mm. Euroopan isotooppilääketieteen kongressiin.

Haettavina olevista apurahoista ilmoitetaan jäsentiedotteissa ja yhdistyksen nettisivuilla ajankohtaista osiossa.

Tutkimusapurahoja haettaessa käytetään LRY:n tutkimusapurahahakemuspohjaa. Matka-apurahoja haetaan käyttäen matka-apurahojen hakemuslomaketta.

Hallitus myöntää tyypillisesti enintään 700 € suuruisen matka-apurahan.

Apurahasäännöstä löytyy lisätietoa apurahoista.

EANM-matka-apurahat

Lääketieteellinen radioisotooppiyhdistys ry julistaa vuosittain haettavaksi matka-apurahat syksyn EANM-kongressiin osallistumista varten.

Kongressin järjestäjät ilmoittavat kaksi päivämäärää:

  • abstraktien hyväksymisestä ilmoittamispäivä (”Notification of acceptance of abstracts”)
  • viimeinen edulliseen hintaan ilmoittautumispäivä (”Deadline for reduced registration fees”)

Matka-apuraha voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, jolla on kokouksessa esitys (suullinen tai posteri). Jos tietoa esityksen hyväksymisestä ei ole tullut hakemusta jätettäessä, apurahat myönnetään ehdollisina. Hoitajien apurahan myöntämisen edellytyksenä on yhdistyksen jäsenyys. Matka-apuraha maksetaan saajan toimitettua yhdistykselle matkakertomuksen. Matka-apurahojen jaossa otetaan huomioon hakijalle aiempina vuosina myönnetyt apurahat. Lisätietoja apurahasäännöissä.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse sihteerille ( sihteeri (at) fsnm.org ). Muista liittää sähköpostiosoitteesi hakemukseen.

Hallitus myöntää tyypillisesti enintään 700 € suuruisen matka-apurahan.

Hoitajan matka-apuraha on tyypillisesti enintään 350 € ja sen voi saada ilman esitystä.

Matka-apurahat muihin kongresseihin

Yhdistysten jäsenet voivat hakea matka-apurahoja myös muihin kongresseihin. Apurahoista päättää yhdistyksen hallitus.

Matka-apurahan maksaminen

Hyväksytty matka-apuraha maksetaan kuluja (kuitteja) ja matkakertomusta vastaan. Maksuanomus lähetetään yhdistyksen rahastonhoitajalle ja matkakertomus sihteerille. Maksuanomuksessa voi käyttää LRY:n matka-apurahan maksuanomuslomaketta tai vähintään kaikki siinä esitetyt tiedot täytyy esittää.

Hallitus myöntää tyypillisesti enintään 700 € suuruisen matka-apurahan.