STUK – isotoopin verkkoseminaari 30.11.2023 klo. 14

STUK järjestää vuoden 2023 viimeisen Ajankohtaista isotooppilääketieteestä – verkkoseminaarin 30.11.2023 14.00-15.30.  Verkkoseminaariin osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista.

Verkkoseminaariin osallistutaan linkin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmViZWJkNTEtMGY0MS00YTM4LWFlMjctNjM1ZmVkNzljM2Qz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%2226264559-bd5e-44a7-8b4a-01a8ba8e2896%22%7d kautta.

Osallistumisesta ei jaeta osallistumistodistusta.

Verkkoseminaarin ohjelma
  *   Teema 1 – Väestön ja tukihenkilöiden altistus isotooppihoidon saaneesta potilaasta, katsaus turvallisuusarvioihin
  *   Teema 2 – Isotooppilääketieteen valvonta vuonna 2024
  *   STUKin ajankohtaiset

Lahteen haetaan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osastonylilääkäriä

Lahteen KF ja isotooppilääketieteen oyl

Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee osastonylilääkäriä diagnostisten palvelujen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikköön Lahden keskussairaalaan. Kyseessä on uusi virka.

Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaista laillistusta, lupaa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyyttä virkaan soveltuvalta alalta. Lisäksi tartuntatautilain 48 §:n rokotussuojaa edellytetään.

Erikoislääkäreiden lisäksi hakemuksissa huomioidaan myös loppuvaiheen erikoistuvat lääkärit, joille voidaan hakea 1-2 vuoden koulutuslupaa.

Ilmoitus näkyy myös Lääkärilehden numerossa 45-46/23 ja löytyy Kuntarekryssä avaimella PAIJATHA-11-249-23 :
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/osastonylilaakari-kliininen-fysiologia-lahti-paijatha-11-249-23/

Hakuaika päättyy 27.11.2023 klo 23:59.

Lisätietoja:
Ylilääkäri Hannu Koivu
Puh. 044 719 5761
etunimi.sukunimi@paijatha.fi
https://paijatha.fi/rekry

MUISTUTUS Radiofarmasiapäivä 12.10.2023

LRY järjestää Radiofarmasiapäivän Vallilassa, Helsingissä, yhteistyössä GE HealthCaren kanssa.

OSALLISTUA SAA, VAIKKA EI OLISI LRY:n JÄSEN.

Aika: 12.10.2023 kello 10.00-16.00
Paikka: GE HealthCare, Kuortaneenkatu 2, Helsinki. Matka Pasilan asemalta 10-15 min kävellen.
Osallistumismaksu: 80 eur
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.9.

ILMOITTAUTUMISLINKKI

Mukaan mahtuu enintään 80 henkilöä.

HUS diagnostiikkakeskus hakee KFI tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkö Diagnostiikkakeskus Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

HUS hakee tuotantopäällikköä vakituiseen toimeen HUS Diagnostiikkakeskuksen KLiinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueelle Syklotroniyksikköön. Syklotroniyksikössä valmistetaan PET-TT/PET-MK kuvantamisessa käytettäviä diagnostisia radiolääkkeitä sekä radiofarmaseuttisia valmisteita SPET-TT kuvantamiseen.

Tuotantopäällikkö vastaa Syklotroniyksikön toiminnasta ja taloudesta, hankinnoista, henkilöstöstä sekä vastuuyksikön palveluista ja niiden kehittämisestä. Hän toimii Syklotroniyksikön päällikkönä ja raportoi vastuualuejohtajalle.

Hae tehtävää mahdollisimman pian, viimeistään 11.9.2023. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja haettavana olevasta toimesta antaa ylikemisti Kim Bergström p. 050 428 7885 ja vastuualuejohtaja Arja Uusitalo p. 040 158 1947.

Lisätietoja: [Hakuilmoituksen linkki]