UUSI RADIOLOGINEN TUTKIMUS- JA TOIMENPIDELUOKITUS 2011 ILMESTYNYT SISÄLTÄEN KAIKKI ISOTOOPPITUTKIMUKSET JA HOIDOT KOODEINEEN.  

Suomen Kuntaliitto ylläpitää kansallista Radiologista tutkimus- ja toimenpideluokitusta, jota hyödynnetään kansallisesti mm. tutkimusten tilaamisessa, tutkimusvastauksissa, kuvien ja tutkimustulosten yhdenmukaisessa hyödyntämisessä, hinnoittelussa ja tilastoinnissa.    Tutkimusnimikkeistöä ylläpitävä asiantuntijaryhmä on vuoden 2010 aikana käynyt perusteellisesti nimikkeistön läpi ja työn tuloksena on julkaistu Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2011

Uudessa nimikkeistössä on ajanmukaistettu lähes 200 nimikettä, lisätty kymmeniä uusia nimikkeitä ja poistettu vanhentuneita nimikkeistä. Magneettitutkimusten luokittelua on uudistettu, ohjeita täydennetty ja kokonaan uutena ryhmänä nimikkeistöön on otettu kartiokeila-TT, josta aiheutuu perinteisiä TT-tutkimuksia vähemmän säderasitusta. Isotooppinimikkeistössä on myös useita uusia nimikkeitä uusimpina mm. SIRT-kuvauksille ja hoidolle luodut nimikkeet. 

Alla uusimmat nimikelisäykset: 

Maksa-keuhko oikovirtauksen gammakuvaus GD1ZN 

Hoitoon liittyvä maksan SPET-TT kuvaus JJ1NQ 

Hoitoon liittyvä maksan PET-TT kuvaus JJ1NR 

Radioyttrium SIRT(selective internal radioation therapy)-hoito XX7GT 

Isotooppikonsultaatio TT-kuvista XX4DW  

Isotooppikonsultaatio magneettikuvista XX4FW 

Nimikkeistö on nähtävissä ja vietävissä tietojärjestelmiin Kansalliselta koodistopalvelimelta www.thl.fi/koodistopalvelu 

Isotooppinimikkeistö löytyy Kuntaliiton ylläpitämän Radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen sivulla: 

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/Radiologinen-tutkimus-ja-toimenpideluokitus/Sivut/default.aspx 

Se löytyy Excel-tiedostona sivun oikean puoleisessa palkissa kohdassa: liitteet 

Nimikkeistöjulkaisua voi tilata Kuntaliiton kirjakaupasta 20 euron hintaan osoitteesta: http://shop.kunnat.net Julkaisun tilausnumero on 509329. 

Terveisin Arja Uusitalo, LT, erikoislääkäri, arja.uusitalo@hus.fi 

isotooppinimiketyöryhmän pj 

________________________________________________________________________________________________________________________

Isotooppitutkimusten radiolääkekoodit 2011

Linkistä löytyy Isotooppitutkimusten radiolääkekoodit 2011, joita voi käyttää 3-5 koodisena järjestelmän mukaisesti. Nämä ovat lisäkoodeja varsinaisille tutkimuskoodeille.