LRY Hoitajakerhon kuulumisia

Julkaistu Tuiketiedotteessa #2/2023.

Hoitajakerhon toiminta on aktivoitumassa. Kerholle on saatu yhdyshenkilö Kuopiosta. Röntgenhoitaja Jarna Pekkarinen on lupautunut yhdyshenkilöksi ja koordinoimaan kerhon toimintaa. Omaa postituslistaa LRY:n hoitohenkilöstöstä ollaan tekemässä ja sen avulla voidaan lähettää kohdennettuja sähköposteja. Hoitohenkilöstön omasta koulutuksesta on myös keskusteltu ja sen toteutusta suunnitellaan. Webinaarit voisivat olla yksi mahdollisuus. Tällöin koulutus voisi saavuttaa mahdollisimman monen hoitajan. Koulutuksia ei ole tarkoitus rajata vain yhdistyksen jäsenille, vaan ne olisivat kaikille avoimia. Myös muita keinoja koulutuksen toteutukseen mietitään. Yhteistyötä LRY:n kerhojen välillä on myös mahdollista lisätä.

Postituslistan ja yhdyshenkilön avulla on mahdollista myös kysyä vaikkapa hoitajien toimintatapoja eri yksiköissä. Tai kokemuksia menetelmistä ja välineistä. Hoitajajäseniä on varsin rajallinen määrä. Heitä kaivattaisiin lisää. Tavoitteena voisi olla ainakin se, että joka laboratoriosta löytyisi yksi jäsen. Tällöin jokainen paikka saisi varmasti tiedon kerhon kuulumisista. Ensi kevään Tampereen isotooppipäiville on suunnitteilla lyhyt kerhon kokoontuminen. Siellä tapaamme viimeistään ja kerromme sen hetkisen tilanteen ja suunnitelmat.

Hyvää Joulua!

Jukka Husari, röntgenhoitaja Tampereelta

etunimi.sukunimi (at) pirha.fi

—————————————————————————————————————————-

Julkaistu Tuiketiedotteessa #1/2023.

Kevään Isotooppipäivillä kokoontui kymmenkunta hoitajaa keskustelemaan yhdistyksen hoitajakerhon toiminnasta. Totesimme, että kerhon aktiivisemmalle toiminnalle olisi tarvetta. Ongelmana on vetäjän puute. Hoitajajäsenistä on sähköpostilista, jota tarvittaessa voisi hyödyntää.

Fyysikkokerholla on Isotooppipäivien yhteydessä koulutusta, johon he ovat yleensä saaneet tukijan. Lääkärikerho on nyt myös aktivoitunut, mutta kuulemani mukaan heillä ei ole tarkoitusta järjestää koulutusta edellisenä päivänä ennen isotooppipäiviä. Isotooppipäivien järjestäjät eivät yleensä myöskään puutu edellisen päivän koulutuksiin.

Halukkaita kerhon toimintaan osallistuvia siis kaivattaisiin miettimään miten se voisi toimia. Joitakin koulutusaiheita myös tuli esille kevään kokoontumisessa. Nyt tulevilla Tampereella 23.-24.5.2024 järjestettävillä isotooppipäivillä on tarkoituksena sisällyttää ohjelmaan lyhyt kokoontuminen. Viimeistään silloin voimme yhdessä miettiä kerhon tulevaisuutta.

Lisäksi minua mietityttää hoitajajäsenten määrä. Se ei ole kovinkaan suuri. Miten voisimme lisätä sitä? Tai ainakin varmistaa, että jokaisessa isotooppilaboratoriossa olisi edes yksi jäsen, joka toisi esim. julki yhdistyksen järjestämiä koulutuksia. Kuulun yhdistyksen hallitukseen ja minuun voi olla yhteydessä.

Hyvää kesää kaikille!

Jukka Husari, röntgenhoitaja

etunimi.sukunimi (at) pirha.fi