Lääketieteellisen Radioisotooppiyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa radioisotooppilääketieteen alalla toimiva henkilö, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa myös henkilö, joka toimii alaan liittyvässä kaupallisessa tai teknisessä tehtävässä ja jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25 €.

Jäseneksiottamisesta päättää hallitus. Toimita sihteerille jäsenhakemus, jossa on tietosi ja kaksi suosittelijaa.

Huom! Yhdistyksen jäsenpostitus tapahtuu sähköpostin välityksellä. Muista toimittaa siis myös sähköpostiosoitteesi jäsenhakemuksesi yhteydessä.

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö.

Tervetuloa mukaan LRY:n toimintaan!