Yhdistykseen kuuluu noin 300 varsinaista jäsentä, jotka ovat pääasiassa isotooppialalla toimivia lääkäreitä, fyysikoita, kemistejä ja hoitohenkilökuntaa.

Yhdistys tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista asioista virallisin Tuiketiedottein sekä epävirallisin pikatiedottein.

Yhdistys jakaa jäsenilleen tutkimusapurahoja, matka-apurahoja sekä koulutusapurahoja.