STUK – isotoopin verkkoseminaari 30.11.2023 klo. 14

STUK – isotoopin verkkoseminaari 30.11.2023 klo. 14

STUK järjestää vuoden 2023 viimeisen Ajankohtaista isotooppilääketieteestä – verkkoseminaarin 30.11.2023 14.00-15.30.  Verkkoseminaariin osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista.

Verkkoseminaariin osallistutaan linkin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmViZWJkNTEtMGY0MS00YTM4LWFlMjctNjM1ZmVkNzljM2Qz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%2226264559-bd5e-44a7-8b4a-01a8ba8e2896%22%7d kautta.

Osallistumisesta ei jaeta osallistumistodistusta.

Verkkoseminaarin ohjelma
  *   Teema 1 – Väestön ja tukihenkilöiden altistus isotooppihoidon saaneesta potilaasta, katsaus turvallisuusarvioihin
  *   Teema 2 – Isotooppilääketieteen valvonta vuonna 2024
  *   STUKin ajankohtaiset