Isotooppilääketieteen ja kliinisen fysiologian yhdistyksiä

SSCPNM Pohjoismainen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yhdistys
EANM European Association of Nuclear Medicine
WFNMB World Federation of Nuclear Medicine and Biology
Suomen Kliinisen fysiologian yhdistys Finnish Society of Clinical Physiology
Kliinisen Fysiologian Hoitajat ry
Sairaalafyysikot ry Finnish Hospital Physicist Association
Duodecim Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Pohjoismaiset isotooppiyhdistykset: Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti
SNMMI Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (USA)
BNMS British Nuclear Medicine Society
ASNC American Society of Nuclear Cardiology
Tieteellisten seurain valtuuskunta Federation of Finnish Learned Societies

Viranomaisia

STUK – Säteilyturvakeskus, Radiation and Nuclear Safety Authority

 ProInfo säteilyn käyttäjälle
Säännöstö

IAEA / International Nuclear Energy Information System

Muita linkkejä

KLIARY – Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän sivusto

CIRS – International Center for Scientific Research
ECNC – European Council of Nuclear Cardiology
WJNM – World Journal of Nuclear Medicine