Monthly Archives: November 2011

PET/CT-koulutusta hoitajille helmi-huhtikuussa 2012

Savonia AMK järjestää: PET-TT Tietokonetomografiakoulutus 16.2.-20.4.2012 (6 op). Ilmoittautuminen 25.1.2012 mennessä Kohderyhmä: Avoimilla säteilylähteillä työskentelevä ja TT-kuvauksissa työskentelevä hoitohenkilöstö. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ja syventää avoimilla säteilylähteillä työskentelevän hoitohenkilökunnan tietoa säteilysuojelusta ja säteilyfysiikan perusteista PET- ja tietokonetomografia–kuvauksissa, radiokemia ja radiofarmasia –puhdastilatyöskentelystä, PET ja tietokonetomografia kuvantamisesta sekä monialaisesta, asiakaslähtöisestä yhteistyöstä. Lisätietoja liitteenä: SAVONIA_PET-TT-koulutus Ilmoittautuminen osoitteessa:http://portal.savonia.fi/amk/hakijalle/taydennyskoulutus/lyhytkestoinen-taydennyskoulutus/lyhytkurssitarjonta?kid=1263

Posted in Koulutusta | Comments closed