PET-TT -täydennyskoulutus 13.2.2013 alkaen Kuopiossa

Kuuden opintopisteen PET-TT –täydennyskoulutus alkaa 13.2.2013, ilmoittautuminen päättyy 24.1.2013.

PET-TT-koulutuksen tavoitteena on lisätä ja syventää avoimilla säteilylähteillä työskentelevän hoitohenkilökunnan tietoa säteilysuojelusta ja säteilyfysiikan perusteista PET- ja tietokonetomografiakuvauksissa, radiokemia- ja radiofarmasia -puhdastilatyöskentelystä, PET- ja tietokonetomografiakuvantamisesta sekä monialaisesta, asiakaslähtöisestä yhteistyöstä.

Ilmoittautuminen koulutuksiin ja lisätietoa www.savonia.fi/taydennys ja PET-TT_13.2.-19.4.13.

This entry was posted in Koulutusta. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.