PET/CT-koulutusta hoitajille helmi-huhtikuussa 2012

Savonia AMK järjestää: PET-TT Tietokonetomografiakoulutus 16.2.-20.4.2012 (6 op).

Ilmoittautuminen 25.1.2012 mennessä

Kohderyhmä: Avoimilla säteilylähteillä työskentelevä ja TT-kuvauksissa työskentelevä hoitohenkilöstö.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ja syventää avoimilla säteilylähteillä työskentelevän hoitohenkilökunnan tietoa säteilysuojelusta ja säteilyfysiikan perusteista PET- ja tietokonetomografia–kuvauksissa, radiokemia ja radiofarmasia –puhdastilatyöskentelystä, PET ja tietokonetomografia kuvantamisesta sekä monialaisesta, asiakaslähtöisestä yhteistyöstä.

Lisätietoja liitteenä: SAVONIA_PET-TT-koulutus

Ilmoittautuminen osoitteessa:
http://portal.savonia.fi/amk/hakijalle/taydennyskoulutus/lyhytkestoinen-taydennyskoulutus/lyhytkurssitarjonta?kid=1263

This entry was posted in Koulutusta. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.