Säteilyn mittaaminen ja säteilymittarit, 5.-6.2.2015, Pori – esitykset

Torstai 5.2.2015

 Isotooppikalibraattorit ja laadunvalvonta

 Henkilödosimetria

 Mittareiden kalibrointi ja laadunvalvonta

Ympäristön säteilyvalvonta

Perjantai 6.2.2015

The physics that make your detector produce a signal

Radioaktiivisen aineen kontaminaatio

This entry was posted in Koulutusta. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.