Isotooppipäivät Kotkassa 6.-7.5.2010

Isotooppipäivät 2010 järjestettiin Merikeskus Vellamossa, Kotkassa. Päivien anti oli erityisen antoisa. Päivillä käsiteltiin potilasturvallisuutta, endokrinologiaa, näyttöön perustuvaa lääketiedettä, PET-kuvantamisen tätä päivää. Osallistujia noin 170. Suuri kiitos järjestelytoimikunnalle.

Tilaisuuden luento-osuudesta on anottu teoreettista kurssimuotoista koulutusta (Helsingin yliopisto) seuraaville erikoisaloille: kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (10t), radiologia (10 t), syöpätaudit (6 t), pediatria (3 t), kardiologia (3 t). Lääketieteellisen Radioisotooppiyhdistyksen hallitus suosittelee annettavaksi 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta.

Luento esitykset ja niiden tiivistelmät ohjelman mukaisessa järjestyksessä (siltä osin kun ovat saatavilla)

6.5. 2010: POTILASTURVALLISUUS. ENDOKRINOLOGIA.

 • Isotooppipäivien avaus, Ulla Larinkari
 • Potilasturvallisuus isotooppilaboratoriossa: Nykytilanne ja kehittämiskohteet, pj. Jari Heikkinen
 • Endocrine Nuclear Medicine, chair Virpi Tunninen
  • Diagnostic Imaging with 111In-DTPA-octreotide: Clinical impact on the management of patients with neuroendocrine tumours. Ulrike Garske Esitelmä   
  • Lisäkilpirauhasen gammakuvauksen erilaiset toteutustavat, Virpi Tunninen (ei toistaiseksi saatavilla)
  • Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen, Sami Kajander Esitelmä, Tiivistelmä
  • Kliinikon kokemuksia endokrinologian kuvantamistutkimusten käytöstä, Niina Matikainen Esitelmä, Tiivistelmä

7.5. 2010: NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT TUTKIMUKSET.  PET: UUTUUDET JA ARKIKÄYTTÖ.       

 •  Isotooppilaboratorion prosessien kehittäminen näyttöön perustuvan lääketieteen pohjalta, pj. Esko Vanninen
  • Mitä on näyttöön perustuva lääketiede? Näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmät, Tuija Ikonen Esitelmä, Tiivistelmä
  • Näyttöön perustuva isotooppilääketiede- onko sitä?, Iiris Salonen Esitelmä, Tiivistelmä
 • PET:n uusimmat diagnostiset mahdollisuudet, pj. Juhani Knuuti
 • PET- huippututkimuksesta keskussairaalan käytännön työkaluksi?, pj. Marko Seppänen
 • Korvaako PET perinteiset isotooppitutkimukset?  Yhteenveto ja keskustelua, pj. Marko Seppänen, Loppuesitelmä

Järjestelytoimikunta
Iiris Salonen, Seppo Verho, Ulla Lopperi

Isotooppipäivien 2010 yleisarvosana

Pieni kuvakooste päiviltä